NASLOVNA l POMOĆ l PAKOVANJE I PAPIROLOGIJA l POPUNJAVANJE TOVARNOG LISTA I ZAHTJEVA
TNT Express
Cijevna bb, Podgorica +382 (0)20 606 450
+382 (0)67 220 088

Popunjavanje tovarnog lista

 

Tovarni list sadrži sve detalje o Vašoj pošiljci i prati je tokom svog putovanja.

Popunite tovarni list jasno i precizno, posebno obratite pažnju na ime i adresu pošiljaoca i primaoca.

Broj pošiljke

Svakoj pošiljci je dodijeljen jedinstveni broj. Nalazi se ispod bar koda u gornjem desnom uglu.
Možete koristiti slova i brojeve, sa tovarnog lista, za praćenje posiljke uz pomoć naše alatke za praćenje. Molimo Vas da zabilježite broj Vaše pošiljke, zbog buduće upotrebe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijeva strana


Odeljak 1 – Sender’s Account Number (broj računa pošiljaoca)

Unesite svoj jedinstveni TNT broj računa. Ukoliko još nemate ovaj broj, sistem će Vam ga dodijeliti.

Odeljak 2 – Invoice to Receiver (faktura na primaoca)

Ukoliko primalac plaća troškove pošiljke, označite sa "X" i upišite TNT broj računa primaoca. Ako nemate TNT broj računa primaoca, pozovite Vašeg lokalnog predstavnika. Pošiljalac će biti odgovoran za bilo kakve neplaćene troškove.

Odeljak 3 – Customer Reference (referenca korisnika)

Ovo je Vaša referenca, i može biti duga 24 znaka. Referenca će biti odštampana na fakturi, a može se koristiti i za praćenje Vaše pošiljke preko našeg sistema za praćenje.

Odeljak 4 – From (Collection Address) (adresa preuzimanja)

Upišite svoje ime, ili ime firme, i adresu preuzimanja. Pri dnu odeljka upišite ime i broj telefona kontakt osobe.

Odeljak 5 – To (Receiver) (adresa primaoca)

Upišite ime primaoca, adresu, ime i broj telefona kontakt osobe. Napomena: ne vršimo dostavu u P.O. Box (saduče).

Odeljak 6 – Delivery Adress (adresa primaoca)

Ukoliko je adresa dostavljanja drugačija od adrese primaoca, upišite tačnu adresu, ime i broj kontakt osobe. Napomena: ne vršimo dostavu u P.O. Box (saduče).

Odeljak 7 – Dangerous Goods (opasne materije)

Navedite da li roba sadrži opasne materije sa "X" znakom. Ukoliko namjeravate da pošaljete opasne materije, pozovite korisnički servis radi organizacije specijalnog servisa.

UN number (UN broj)

UN broj predstavlja klasifikaciju opasnih materija koje se prevoze.

Desni gornji dio


Odeljak 8 a) - Services (servis)

Označite koji servis želite stavljanjem "X" znaka. Takođe, označite da li šaljete dokumenta (document) ili paket (non-document). Smatra se da je dokument ako Vaša pošiljka sadrži samo papir. Ako niste sigurni, kontaktirajte naš korisnički servis za savjet.

Odeljak 8 b) – Option (opcije)

Markirajte ukoliko želite da Vaša pošiljka bude prioritet.
Za osiguranje pošiljke (non-documet), označite Enhachced Liability.nUpišite vrijednost i valutu osiguranja.

Odeljak 9 - Special Delivery Instructions (instrukcije za specijanu dostavu)

Upišite uputstva za specijalnu dostavu koja su Vam potrebna.

Odeljak 10 – Goods Description (opis robe)

Upišite:

Opšti opis sadržaja pošiljke

Broj predmeta iste veličine i težine

Težinu u kilogramima i gramima

Dimenzije u centimetrima

Navedite statistički carinski broj, ukoliko ga posjedujete

Član 11 – Duitable Shipment Details (podleže carini)

Ovdje upisite PIB/VAT/TVA/BTW (poreski) broj primaoca i valutu, kao i vrijednost koja se podleže carini. (Koristite istu vrijednost koja je navedena na komercijalnoj fakturi).

Donji lijevi dio


Your Signature (potpis)

Vaš potpis i datum.

Received by TNT (primio TNT)

Naš kurir će potpisati tovarni list i unijeti datum i vrijeme preuzimanja. Vi zadržavate kopiju gornjeg dijela tovarnog lista kao Vašu referencu.

Tracking number (broj pošiljke)

Broj od devet cifara, koji se nalazi ispod bar koda, služi za praćenje pošiljke preko sistema za praćenje.

TNT’s Terms and Conditions (TNT uslovi)

Uslove TNT-a mozete naći na poleđini tovarnog lista.

 

Popunjavanje zahtjevaPopunite zahtjev jasno i precizno, posebno ime i adresu pošiljaoca i primaoca.

Zahtjev za slanje pošiljke u inostransto o trošku primaoca, izgleda ovako:

Zahtjev za slanje

U odeljku POŠILJALAC popunite Vaše podatke; ime i broj kontakt osobe i adresa moraju biti precizni, u suprotnom može doći do komplikacija, i tim do kašnjenja pri preuzimanju pošiljke.

U odeljku PRIMALAC popunite podatke primaoca; poštanski broj, adresa, broj i ime kontakt osobe moraju biti precizni, u suprotnom može doci do komplikacija koje će uzrokovati kašnjenje dostave.

Označite vrstu usluge sa "X", ukoliko želite global (avio) ili economy (drumski) transport.

U opisu robe, ukoliko šaljete dokumenta upišite "dox", u suprotnom upišite kratak opis Vaše pošiljke, na engleskom jeziku.

Zatim, upišite koliko koleta sadrži Vaša pošiljka, stvarnu težinu (kg) i dimenzije (cm). Na osnovu težine i volumetrije pošiljke možemo formirati ponudu za transport.

U odeljku VRIJEDNOST ROBE upišite stvarnu vrijednost robe, dok u odeljku VALUTA upišite valutu u kojoj je procijenjena vrijednost.

Na kraju, potpišite i pečatirajte zahtjev, i mi ćemo za Vas dostaviti pošiljku na željenu adresu. Ovim garantujete snošenje troškova transporta, ukoliko primalac iste odbije.


Zahtjev za preuzimanje pošiljke iz inostranstva o trošku primaoca, izgleda ovako:

Zahtjev za preuzimanje

Odeljak POŠILJALAC popunite podacima pošiljaoca; poštanski broj, ime i broj kontakt osobe i adresa preuzimanja moraju biti precizni, u suprotnom može doći do komplikacija i tim do kašnjenja pri preuzimanju pošiljke.

U odeljku PRIMALAC popunite Vaše podatke; adresa, broj i ime kontakt osobe moraju biti precizni, u suprotnom može doći do komplikacija koje će uzrokovati kašnjenje dostave.

Označite vrstu usluge sa "X", ukoliko želite global (avio) ili economy (drumski) transport.

U opisu robe, ukoliko šaljete dokumenta upisite "dox", u suprotnom upišite kratak opis Vaše pošiljke, na engleskom jeziku.

Zatim, upišite koliko koleta sadrži Vaša pošiljka, stvarnu težinu (kg) i dimenzije (cm). Na osnovu težine i volumetrije pošiljke možemo formirati ponudu za transport.

U odeljku VRIJEDNOST ROBE upišite stvarnu vrijednost robe, dok u odeljku VALUTA upišite valutu u kojoj je procijenjena vrijednost.

Na kraju, potpišite i pečatirajte zahtjev, i mi ćemo za Vas preuzeti i dostaviti pošiljku.

 


Ukoliko imate dodatnih pitanja, pozovite naš korisnički servis:

CS +382 67 22 00 88