NASLOVNA l POLITIKA PRIVATNOSTI
TNT Express
Cijevna bb, Podgorica +382 (0)20 606 450
+382 (0)67 220 088

Politika privatnosti

 

Ova internet prezentacija, uključujući sve njene servise, poštuje privatnost korisnika.

TNT prikuplja i čuva informacije o svakom paketu sa kojim rukuje kako bi omogućio efikasno pružanje usluga dostavljanja zahtjevanih od stane klijenata. TNT koristi informacije o svojim klijentima, njihove pakete i aktivnost isporuka da bi obezbijedio i poboljšao usluge koje su dostupne klijentima, komunicirao sa svojim klijentima o dodatnim uslugama, zadovoljio legitimne poslovne interese (obavljanje analiza trendova i tržišnih studija), regulisao cijene, uspostavljao kredite, ostvari funkciju fakturisanja, u skladu sa državnim propisima.

Kako mi prikupljamo i koristimo informacije o našim klijentima, možemo sklopiti ugovor sa dobavljačima radi dodatne pomoći u obradi informacija za namjene navedene u prethodnom pasusu. Ovi proizvođači su obavezni da čuvaju povjerljivost informacija i zabranjeno je njihovo korišćenje za bilo koje druge svrhe. Pored toga, jer smo jos u razvoju, mozemo kupiti ili prodati produžnice ili poslovne jedinice. Kao dio tih transakcija, podaci klijenata mogu biti jedan od prenijetih sredstava.

Primjeri prikupljenih informacija koje smo prikupili uključuju imena, adrese, e-mail adrese i brojeve telefona. Neke od informacija se odnose na identifikacije osoba ("lične informacije").

Naša politika nalaže da sve prikupljene lične informacije obrađuju sa poštovanjem i zakonitošću. Mi ćemo preduzeti sve neophodne korake za primjenu i održavanje ovakve politike privatnosti. Svi naši zaposleni i osobe koje imaju pristup ličnim informacijama dužni su da poštuju povjerljivost takvih podataka.

Bilo koja informacija lične pripode koje prikupimo biće korišćene isključivo u svrhu pružanja naših usluga, i nećemo ih čuvati duže nego što je to zakonom dozvoljeno, a potrebna je za tu svrhu.

Prenos ličnih podataka

Vaši lični podaci mogu biti prenijeti u zemlje van Evropskog ekonomskog prostora u cilju obavljanja naših usluga. U korišćenju naših usluga pristajete na takav prenos. Pored toga, ako stavite Vaše lične podatke na javno dostupnim djelovima sajta, njima može pristupiti lice u zemljama van Evropskog ekonomskog prostora, koji ne moraju imati zakone o zaštiti podataka, kao i sve obuhvatne zakone koji postoje u Evropskom ekonomskom prostoru.

Pristup i ispravke

Možete saznati koje od Vaših podataka drži TNT tako što ćete kontaktirati lokalnu kancelariju TNT-a. Mi ćemo potvrditi Vaš zahtjev u roku od 4 nedelje. Ukoliko budemo spriječeni u tom zahtjevu, mi ćemo dati razloge za takvo odbijanje.

Da bi Vaše informacije bile tačne, trenutne i potpune, kontaktirajte nas u vezi sa svim netačnim informacijama. Mi ćemo ažurirati ili ispraviti lične informacije u našem posjedu.

TNT sajtovi

Sledeći paragrafi opisuju našu posvećenost zaštiti ličnih podataka, koji se odnose i na TNT sajtove.

Prikupljanje ličnih podataka

Korisnici mogu posjetiti većinu djelova ovog sajta bez otkrivanja ko su ili bez pružanja bilo kakve informacije o sebi. Međutim, neki od naših interaktivnih usluga zahtijevaju da se korisnici sami identifikuju kako bi se omogućila interaktivna funkcija. Na ovom sajtu TNT može da zatraži od korisnika da obezbijedi lične podatke.

Aktivno prikupljanje ličnih podataka i njihova svhra

Tokom Vaše posjete sajtu, TNT aktivno prikuplja informacije od svojih gostiju dozvoljavanjem da direkno komunicirate sa nama putem e-maila. Neke od informacija koje ste poslali mogu biti lične prirode.

Pasivno prikupljanje ličnih podataka i njihova svhra

Kako se krećete kroz sajt, određene informacije mogu se pasivno prikupljati (odnosno, prikupljanje bez Vašeg aktivnog pružanja informacija) koristeći različite tehnologije i sredstva, kao sto su Internet Protocol Adress, cookies (pogledajte sledeći pasus), Internet tagovi i navigaciono prikupljanje podataka.

Ovaj sajt koristi Internet Protokol (IP) adrese. IP adresa je broj dodijeljen Vašem računaru od strane Vašeg internet provajdera kako bi pristupili internetu i greneralno se ne smatra ličnim podacima, jer u većini sjučajeva IP adresa je dinamičan (jedinstven za kompjuter određenog korisnika). Mi koristimo svoju IP adresu za dijagnozu problema sa našim serverom, prijavu ukupne informacije, da odredimo najbrži put za korišćenje za računar pri povezivanju na naš sajt, kao i za administraciju i poboljšanje sajta.

Cookies

Cookies su male tekstualne dadoteke koje sajt može poslati na korisnikov pretraživač za skladištenje na hard disku. Cookies mogu koristiti web lakše, čuvanjem i administriranjem statusa, aplikacija, sklonosti i drugih informacija korisnika. Većina pretraživača su inicijalno podešeni da prihvate kolačiće, ali korisnici mogu promijeniti postavku da odbija kolačiće ili da budete obaviješteni kada šalju kolačiće.

Kada gledate ovaj sajt, TNT može skladištiti neke informacije o Vašem računaru, u obliku coockie fajla. Mi koristimo kolačiće za skladištenje informacija koje možemo koristiti za prilagođavanje i poboljšanje sadržaja našeg sajta. TNT takođe koristi kolačiće za sakupljanje statistike o korišćenju www.tntexpress.me. Kolačićima može pristupiti samo www.tntexpress.me.

Bezbjednost

TNT preduzima sve korake, razumno moguće, da zaštiti Vaše lčne podatke koji su prikupljenji u toku posjete ovom sajtu i zaštiti ih od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, prepravki ili uništenja. Trebalo bi imati u vidu da internet prenos nije 100% siguran i bez greške. Konkretno, e-mail poslat sa ovog ili ka sajtu ne može biti siguran, i zbog toga treba posvetiti posebnu pažnju koje informacije želite da pošaljete. Osim toga, gdje koristite lozinke, identifikacione brojeve ili druge karakteristike na ovom sajtu, Vaša je odgovornost da ih zaštitite.

Linkovi ka drugim sajtovima

Ovaj sajt može sadržati linkove ili reference ka drugim sajtovima kao pogodnost za korisnike. Imajte na umu da TNT nije odgovoran za politike privatnosti na tim sajtovima i da, u bilo kom slučaju, ova politika privatnosti se ne primjenjuje na takve sajtove. Preporučujemo da provjerite politiku privatnosti na svakom sajtu koji posjetite.

Vaš pristanak

Osim ako nije drugačije naznačeno, možemo koristiti Vaše podatke za poboljšanje sadržaja našeg sajta, da bi prilagodili sajt Vašim željama, za razmjenjivanje informacija sa Vama (ako ste ih tražili), za naše marketinške i istraživačke svrhe, kao i za potrebe navedene u politici privatnosti. Mi možemo otkriti Vaše lične podatke, ukoliko to nalaže zakon, sudski nalog ili državni propisi.

Korišćenjem ovog sajta, slažete se sa uslovima ove politike privatnosti. Kada dostavite informacije preko ovog sajta, pristajete na prikupljanje, korišćenje i objavljivanje Vaših ličnih podataka u skladu da ovom politikom privatnosti.

Promjene

TNT može promijeniti ovu politiku privatnosti. Saglasni ste da budete obavezani takvim promjenama, pa stoga treba povremeno posjećivati ovu stranicu da bi odredili trenutne uslove koji Vas obavezuju.