NASLOVNA l POMOĆ l PAKOVANJE I PAPIROLOGIJA l KORISNI SAVJETI ZA PAKOVANJE l PALETE
TNT Express
Cijevna bb, Podgorica +382 (0)20 606 450
+382 (0)67 220 088

Palete

 

Smjernice za pakovanje na paletama

 

Pošiljke težine 70 kilograma ili više moraju biti paletizovane zbog dodatne sigurnosti i osiguranja sadržaja.

Kontaktirajte naš korisnički servis ukoliko želite informacije o ograničenjima težine pošiljke ka raznim zemljama.

Da bi obezbijedili siguran transport paletizovanih pošiljki, pratite ove savjete:

 

Palete

Niska prenosna paleta, napravljena od drveta, plastike, metala, lesonita ili kombinacije ovih materijala, omogućava upravljanje viljuškarom.

 

 

 

 
Platforma palete mora se uzdizati 15 cm od poda.

 Dimenzije standardnih evropskih paleta su 120x80x15cm. Maksimalna težina koju mogu da transportuju je 1000 kg, dok maksimalna visina ne treba da prelazi 180 cm.

 

Naborane palete

Mnoge kompanije se odlučuju na korišćenje naboranih paleta, iz razloga jer su prihvatljive za nošenje avionskog tereta i mogu biti efikasne kao drvene palete. U mnogim slučajevima, naborane palete su manje težine i lakše za recikliranje.

Ovaj tip paleta je podložan gubitku snage u vlažnim uslovima, osim ako nisu konstruisane korsteći specijalni vodootporni materijal.
Provjerite uslove kojima će paleta podlegnuti u toku transporta prije razgovora sa svojim dobavljačem.


Prilikom izrade paleta koristite metodu koja će najbolje osigurati bezbjednost i snagu.

 

Kutije treba da se slažu direktno jedna na drugu, kako bi dodali na snazi kompletnoj paleti, i ukoliko je njihov sadržaj nesavitljiv ili krut.

Pošiljke koje su na paleti oblika piramide predstavljaju najveći problem. Nedostatk ravnih površina slabi cijelu konstrukciju i izlaže oštećenjima druge pošiljke.Kutije koje vise iznad ivice palete su takođe sklone oštećenjima. Ova metoda slaganja će smanjiti snagu kompresije oštećenja od vrha do dna.

 

Sanduci

Upotreba sandruka je idealan način da se zaštiti pošiljka od oštećenja ili potencijalnog gubitka. Dizajn i materijal sanduka su ključni faktori koje treba razmotriti u cilju realizacije ove pogodnosti.

Sanduk će biti dobar koliko i njegov najslabiji dio, i dizajn uglova je kritičan. Snaga sanduka se mijenja sa težinom pošiljke. To znači da pri dizajnu i biranju materijala za sanduk treba uzeti u obzir težinu pošiljke koja se transportuje.

 

 

 

 

Dodatno pakovanje

Dodatno pakovanje može poslužiti kao zaštitni sloj. U nekim slučajevima, mogu biti dizajnirane po želji klijenta.
Takođe, prednosti uključuju i smanjenje sitnih krađa i oštećenja.

 

Popunjavanje praznog prostora

Ako kutije nisu u potpunosti popunjene, brzo će se zgužvati pod težinom drugih pošiljki na paleti. Kutija treba da podržava četri do pet puta svoje težine. Prazna mjesta unutar kutije će smanjiti izdržljivost i time dovesti do oštećenja sadržaja i nestabilnosti palete.

Prije zatvaranja kutije, obezbijedite da sav prazan prostor bude ispunjen pogodnim materijalom, kao što je pjena ili naborani karton.

 

Dugi objekti

Dugi objekti zahtijevaju specijalno pakovanje da bi onemogućili savijanje tokom transporta. Razmotrite korišćenje ojačanih cijevi, krutog valovitog kartona ili drvenih nosača. Način za brzu provjeru krutosti je da podignete objekat po sredini i posmatrate njegovu fleksibilnost. Ojačanje je neophodno ukoliko je savijanje pretjerano.


Bure

Bure u kojem se transportuje tečnost može biti veoma teško i zahtjeva oprez zbog kapaciteta nosivosti palete.

 

 

 

 Ispod i okolo bureta postaviti naboranu ploču, pri čemu ploča ne smije biti manja od baze bureta. Korišćenje ovih ploča smanjuje habanje i rupice izazvane baznim poveznicama.


 
Između buradi treba postaviti material koji omogućava prikopčavanje poveznica, kao sto je drvo ili teški karton.

 


Ne dozvolite da bure visi iznad ivice palete, postavite ga što je moguće blize centru palete. Više buradi može biti povezano zajedno. Koristite što manju površinu palete.

 


Metalne poveznice su poželjne zbog niske elastičnosti. Povezite više buradi zajedno da bi kreirali jednu jedinicu, radi veće sigurnosti. Koristite ploče ispod poveznica da bi raspodijelili opterećenje i spriječili klizanje, zatim, obezbijedite da poveznice budu što bliže buretu da bi ograničili prebacivanje tereta i zaštitili od oštećenja. Razmotrite pričvršćivanje poveznica između baza umjesto na ivici palete.

 

 

 


Cijevi

Cijevi trebaju biti osigurane na drvenoj paleti sa odgovarajućom spoljašnom zaštitom. Ove vrste pošiljaka zahtijevaju specijalno pakovanje da bi spriječili probijanje ili oštećenje vozila, aviona ili druge pošiljke u toku transporta. Primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na: cijevi, šipke, komponente za automobilske izduvne gasove.

Spajanje dvije ili više stavki omogućava veći integritet tereta i smanjenje gubitka ili štete u slučaju razdvajanja od palete pri opterećenju u toku transporta.

 

Zaštitni materijal
Koristi se pri pakovanju i utovaru da bi osigurali i fiksirali sadržaj za paletu tokom transporta.

 

Sigurnost
Koristite poveznice da bi osigurali sadržaj na paleti.

 

Obezbjeđivanje kalemova i kotura

Kalemovi i koturi se mogu pomjerati u toku transporta, zbog svog oblika. Takođe, bez pomoći mehaničkih uređaja teško ih je podići. Pošiljke ovog tipa moraju putovati u određenom položaju (sa strane ili okrenuta naprijed), a zbog težine i bezbjednosnih razloga moraju biti obezbijeđene u svakom trenutku. Iz tih razloga, isključivo se pričvršćuju na paletu za transport.

Blokade moraju biti čvrsto postavljene da bi sprijecilo bilo kakvo pomjeranje. Takođe, koristite eksere, vijce i poveznice radi dodatnog obezbjeđenja sadržaja

Čelične poveznice su bolji izbor od plastičnih i treba ih primjenjivati na mjestima koja nisu izložena oštećenjima u toku transporta
Poveznice će osigurati da blokade ostanu na mjestu.