NASLOVNA l POMOĆ l PAKOVANJE I PAPIROLOGIJA l KORISNI SAVJETI ZA PAKOVANJE l PAKETI
TNT Express
Cijevna bb, Podgorica +382 (0)20 606 450
+382 (0)67 220 088

Paketi

 

Smjernice za pakovanje

TNT Express prihvata pošiljke koje su upakovane, bilo u originalnoj ambalaži proizvođaca ili od strane pošiljaoca. Molimo Vas da razmotrite sledeće smjernice kako bi obezbijedili da Vaša pošiljka bezbjedno krene kroz naš sistem.

Da bi ste saznali više o ograničenjima težine i dozvoljenim destinacijama, kontaktirajte naš korisnički servis.

 

Pravilno pakovanje

Spoljašnji paket treba biti napravljen od krutog i vodoopornog materiala.

 


Provjerite maksimalnu težinu koju paket može da podnese, ne prelazite granicu. Osigurajte da paket nije oštećen (korišćeni ili oštećeni paket moze da izgubi 30% do 60% njegove snage), i da su svi zakrilci netaknuti.

Na paketu treba obezbijediti dovoljno ravne površine da bi se priložili tovarni list ili etiketa, da ne bi uticali na sadržaj pošiljke. U suprotnom, sadržaj pošiljke se stavlja u veći paket. Stare naljepnice sa adresama, barkodovima i rutom je potrebno ukloniti.


Pošiljke, za koje postoji rizik od razmazivanja ili oštećenja od pratećih naljepnica, oznaka ili su osjetljive treba upakovati u kutije.

 Zaštitni materijal

Obezbijedite sloj zaštitnog materiala, dubokog najmanje 5cm u dnu kutije. Delikatni i teži objekti će zahtijevati više zaštitnog materijala na dnu, sa strane i vrhu kutije.

 


Zaštitite svaku stavku posebno i stavite je u centru paketa. Pobrinite se da je svaka stavka odvojena od ostalih proizvoda u paketu, i da je zaštitni materijal sa strane, u uglovima i sa gornje i donje strane paketa. Čvrsto popunite sva mjesta sa dodatnim zaštitnim materijalom i dodajte još jedan sloj materijala na vrhu.


Materijali za punjenje nude ograničenu zaštitu za teške metalne predmete, kao što su metalne automobilske komponente. Roba ovog tipa treba biti transportovana u teškim, ojačanim kutijama. Manje komponente treba ubaciti u plastične kese koje su označene prije stavljanja u spoljnu kutiju.

Štampani materijal

Štampani materijal, kao što su časopisi i druge publikacije, mora biti pravilno upakovan kako bi se izbjeglo "šetanje" u tranzitu i time izazvalo oštećenje sadržaja. Ojačajte ili zaštitite plastičnom folijom štampani material, zatim obložite dno, strane i gornji dio zaštitnim materijalom.

Pošiljke upakovane u rolne

Pošiljke kao što su tepisi, tekstil i papiri, trebaju biti umotane u zaštitnu plastičnu foliju, sa duplim oznakama za adresu pošiljaoca / primaoca koje su nalijepljene na spoljnom sloju zaštite. Tako upakovanu pošiljku staviti u kartonsku cijev.


Zatvaranje paketa

Pakovanje pošiljke treba da odezbijedi prostor za lijepljenje oznake rute, prostor za tovarni list i ostalu dokumentaciju, čime će se omogućiti skeniranje barkodova od strane sistema za sortiranje i / ili omogućiti TNT radnicima lak pristup detaljima pošiljke.


Osigurajte da pakovanje nema oštrih ivica ili ispupčenja.
Pokrijte takve površine sa čvrsto zalijepljenim naboranim panelima ili jastučićima da bi ih ublažili. Zatim, zapečatite pakovanje primjenom tri plastične trake osjetljivih na dodir, širine 5cm, na vrhu i dnu paketa.


Izbjegavajte korišćenje papira za pakovanje, celofan trake za domačinstvo, samoljepljive i vodoaktivne trake, vlakna ili konopce.
Papir će se pocijepati; konopac će pući na opremi za automatsko sortiranje.
TNT zadržava pravo da odbije pošiljke umotane u papir ili obložene konopcem.

Pri lijepljenju paketa, postavite traku preko šava i jos dvije trake uporedo da ga podržavaju. Što je teži paket, posebno kada je u pitanju štampani material, zahtjeva više trake.

 


Zapamtite: prije nego zapečatite Vašu pošiljku, unutar pakovanja obezbijedite kopiju oznake sa adresom i kontakt telefonom pošiljaoca i primaoca.
Takođe, možete ubaciti Vašu vizitkarticu, ukoliko se spoljna adresa odvoji u toku tranzita.


Adresiranje i etiketiranje

Koristite adresnu etiketu koja sadrži jasno označenu adresu primaoca i Vašu povratnu adresu. Uvjek uključite poštanski broj i broj telefona primaoca na tovarnom listu, kao i adresu dostave na etiketi.
Poštanski broj mora biti adresa ulice, jer ne vršimo dostavu u sanduče.


Adresirajte Vašu pošiljku koristecći standardnu TNT Express bilješku i oznaku rutiranja. Izbjegavajte korišćenje recikliranog pakovanja da bi pravilno zaštitili Vašu pošiljku u toku tranzita, i ukoliko je potrebno, uklonite stare naljepnice sa paketa.
Adresa pošiljaoca i primaoca moraju biti na vidnom mjestu na paketu, kao i na TNT tovarnom listu.


Čvrsto nalijepite svoj TNT tovarni list ili adresnu naljepnicu na gornjoj površini paketa. Ovo će pomoći pravilnoj orijentaciji paketa tokom transporta.
TNT ne može garantovati usklađenost sa orijentacionim oznakama, kao što su strelice ili druge, dijelom jer su paketi mašinski sortirani u našim čvorištima. Nikada ne pokrivajte bar kod, i ne dozvolite da se naljepnice naboraju ili uprljaju.


Prevoz robe

Pozovite naš korisnički servis da organizujete preuzimanje.