NASLOVNA l POMOĆ l DODATNI TROŠKOVI l DODATAK NA GORIVO
TNT Express
Cijevna bb, Podgorica +382 (0)20 606 450
+382 (0)67 220 088

Dodatak na gorivo


Dodatak na gorivo u evropskim zemljama se zasniva na aktivnim cijanama sirove nafte u Londonu. Cijena se mjesečno prilagođava na osnovu prosječne zaokružene cijene barela sirove nafte, koju objavljuje Međunarodni Monetarni Fond (IMF).

Ukoliko želite da saznate najnovije podatke, kliknite ovdje. Sirova nafta je osnova za proizvodnju mlaznog i dizel goriva i stoga se uzima odgovarajući bazni indeks i za vazdušni i za drumski transport.

Imajte na umu da će biti jednomjesečno zakašnjenje u primjeni indeksa na doplatu goriva. Na primjer, prosječna mjesečna cijena sirove nafte u aprilu će biti objavljena tokom druge nedelje maja i koristiće se za određivanje prikladnog dodatka na gorivo.